Συνδεθείτε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.

Τόνερ εκτυπωτών: Πόσες σελίδες εκτυπώνουν;

Τόνερ εκτυπωτών: Πόσες σελίδες εκτυπώνουν;

Τόνερ εκτυπωτών: Πόσες σελίδες πραγματικά εκτυπώνουν;

Διαβάστε γιατί το τόνερ σας δε θα εκτυπώσει τις σελίδες που δηλώνει ο κατασκευαστής του. H απόδοση (Page Yield) ενός τόνερ, είναι ο αριθμός των σελίδων που o χρήστης μπορεί να εκτυπώσει με ένα τόνερ σε ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή και βασίζεται σε ορισμένες παραδοχές.

Οι κατασκευαστές τόνερ έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία δοκιμών απόδοσης βάσει των προδιαγραφών ISO/IEC 19752 και ISO/IEC 19798, ενώ τα δεδομένα απόδοσης σελίδων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για λόγους σύγκρισης και όχι για να προβλεφθεί η ακριβής απόδοση, αφού η απόδοση ενός toner μπορεί να διαφέρει ακόμα και από εκτυπωτή σε εκτυπωτή!

Επιπλέον, η αναγραφόμενη απόδοση του toner σε σελίδες αφορά εκτυπώσεις με κάλυψη σελίδας 5%, δηλαδή περίπου την εκτύπωση μιας παραγράφου κειμένου 7 σειρών!

Η πραγματική απόδοση ενός τόνερ.

Η πραγματική απόδοση σε σελίδες διαφέρει σημαντικά από την αναγραφόμενη δηλωθείσα από τον κατασκευαστή απόδοση. Συγκεκριμένα. επηρεάζεται από παράγοντες όπως το περιεχόμενο των σελίδων , τυπικό μέγεθος εργασιών του εκτυπωτή , τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λειτουργία, καθώς και από την πυκνότητα και ποσότητα του χρώματος εκτύπωσης . Κατά συνέπεια , ο κατασκευαστής του toner δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο πελάτης θα επιτύχει πάντα τη δηλωθείσα απόδοση του γραφίτη .

Τόνερ εκτυπωτών

Τι παίζει ρόλο στην απόδοση;

Το στυλ εκτύπωσης του χρήστη (τύπος εγγράφων που έχουν εκτυπωθεί , ο αριθμός των έγχρωμων σελίδων , το μέγεθος των εργασιών εκτύπωσης , η πυκνότητα της εικόνας , εκτύπωση μονής ή διπλής όψης κλπ ) έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πραγματική απόδοση του γραφίτη .

Τα περισσότερα τόνερ περιέχουν έναν αριθμό μηχανικών εξαρτημάτων εκτός από τον γραφίτη. Αυτά τα εξαρτήματα (developer, photoconductor , cleaning blade) ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικά , πιθανόν (λόγω των διαφορετικών στυλ εκτύπωσης)να φθαρούν γρηγορότερα, με αποτέλεσμα τη μη σωστή απόδοση του τόνερ. Η εκτύπωση σε διαφορετικά χαρτιά (πχ χαρτόνια, ετικέτες, φακέλους) μπορεί να προκαλέσει την πρόωρη φθορά του developer και συνεπώς το τέλος ζωής του toner.

Κάποια υπολείμματα γραφίτη παραμένουν στο toner . H ποσότητα αυτή του γραφίτη διαφέρει ανάλογα με το στυλ εκτύπωσης και το σχεδιασμό του toner.

Διακεκομμένες εκτυπώσεις. Κάθε φορά που μια εργασία εκτύπωσης ξεκινάει, υπάρχουν αρκετές περιστροφές του συστήματος εκτύπωσης πριν και μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Αυτές οι περιστροφές προκαλούν φθορά σε όλα τα στοιχεία του συστήματος εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένου του τόνερ.

Υγρασία. Υγρά περιβάλλοντα μπορεί να προκαλέσουν μείωση της απόδοσης σελίδων του γραφίτη.

Λίπανση εξαρτημάτων. Μία μικρή ποσότητα του γραφίτη χρησιμοποιείται για τη λίπανση διαφόρων εξαρτημάτων στο σύστημα εκτύπωσης.

Η εκτύπωση διπλής όψης. Όταν κάνετε φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις και στις δύο όψεις μιας σελίδας , το χαρτί πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση εντός του εκτυπωτή , ενώ η εκτυπωμένη πλευρά της σελίδας αντιστρέφεται . Αυτό μπορεί να προκαλέσει περισσότερες περιστροφές και μηχανική φθορά στον γραφίτη και να οδηγήσει σε μειωμένη διάρκεια ζωής και απόδοσης του.

(Πηγή: hp.com - Link 1 - Link 2 - Link 3)

Δείτε τα best sellers τόνερ εκτυπωτών στο officeplus.gr

Διαβάστε επίσης:

Τόνερ HP - Εγκατάσταση νέου τόνερ

Δημοσιεύτηκε από Officeplus